Loovutuse hetkeks on poegadele tehtud müksomatoosi vaksiin.Kõik saavad kaasa sugupuu,välja arvatud ristandid.
Kui on soovi,saab küülikuid broneerida.